traffic management

process thinking...

 • Doelstelling Ewegh | Verkeer, Mobiliteit en Organisatie

  Open or Close
  Stacks Image 1695
  Het bedrijf Ewegh is in 2006 opgericht door Erik Wegh. De ambitie van het bedrijf Ewegh is een zichtbare bijdrage te leveren aan een (verdere) kwaliteitssprong van (operationeel) verkeersmanagement. Verkeersmanagement is bezig een ander gezicht te krijgen. In aanvang heeft verkeersmanagement een sterke technisch-instrumentele en projectgerichte insteek gekend. Ewegh benadert in zijn advisering en coaching verkeersmanagement meer vanuit een (bedrijfs)organisatorisch insteek. Daar is veel winst te behalen in een effectieve samenwerking tussen wegbeheerders, maar uiteindelijk voor de weggebruiker. Er is veel beleid, er is veel uitvoering, hoe krijgen we de maatregelen en instrumenten georganiseerd, bedienbaar en publieksgericht dagelijks op straat. Een praktisch en doelgerichte inrichting van (dagelijkse) werkprocessen biedt hiervoor een belangrijke startvoorwaarde. Een kortcyclische evaluatie en eventuele aanpassing van processen draagt bij aan een continue verbeteringsproces. Ewegh heeft op dit gebied de laatste twaalf jaar veel ervaring opgedaan bij zowel landelijke- als regionale wegbeheerders. Met name waar het gaat om het positioneren en de rol van verkeerscentrales. Van nabij zijn de veranderingsprocessen meegemaakt en begeleid. Volharding, enthousiasme en creativiteit bleken hierbij doorslaggevende elementen. Ewegh wil aan deze verandering graag zijn gezicht verbinden.
 • Erik Wegh - Procesverkeerskundige

  Open or Close
  Stacks Image 2376
  Erik Wegh - Procesverkeerskundige
  Erik is de laatste 10 jaar zeer nauw betrokken geweest bij alle relevante veranderingen op het gebied van (operationeel) verkeersmanagement en mobiliteit bij alle type wegbeheerders. Hij heeft intensief (vaak op interim-basis) meegewerkt aan de inrichting van effectieve (OVM-)werkprocessen, zowel bij RWS (diverse Verkeerscentrales en VCNL) als bij samenwerkende regio's. Door vanuit werkprocessen te redeneren en ontwikkelen, worden nieuwe initiatieven en ontwikkelingen zodanig "gericht" dat deze aansluiten op (bestaande) werkprocessen. Mijn motto voor beste resultaten: "eerst proces inrichten, vervolgens ondersteunen met instrumentarium". Door deze benadering worden organisatieonderdelen en medewerkers "meegenomen" in het ontwikkelingsproces.

  Stacks Image 1708
  Erik heeft diverse nieuwe functies “kwartier gemaakt” binnen afdelingen (Operationeel) Verkeersmanagement (bijv. Teamleider Operationeel Verkeer VCNL en landelijk Crisiscoördinator bij VCNL).
  Erik's gedreven en enthousiasmerende wijze van aanpak, presentatie en presentie is niet zelden bevorderend geweest voor "eerste of andere stappen op nieuwe wegen". Daarbij altijd heel nadrukkelijk de werkzame mens als belangrijk onderdeel van een (veranderende) cultuur beschouwend. Dienend leiderschap is hierbij vaak een juiste eigenschap gebleken.
 • Diensten Ewegh

  Open or Close
  Stacks Image 2345
  Organisatie en Procesinrichting van de Business Verkeersmanagement (PDCI, Werkprocessen, Positionering Werkveld).
  Stacks Image 2352
  Trainingen en Coaching van professionals en professionele teams die direct of indirect vormgeven aan de business Verkeersmanagement.
  Stacks Image 2359
  Ewegh kan interim functies (procesfacilitator, kwartiermaker, Procesverkeerskundige) vervullen binnen organisaties die een transitietraject starten.
  Stacks Image 2366
  Advisering van alle aspecten rondom Verkeer- en Mobiliteitsmanagement (Veranderlandschap, Organisatierapportage)
 • Inspiratie

  Open or Close
  Stacks Image 2221
  Stacks Image 2224
  Stacks Image 2227
  Stacks Image 2230
  Stacks Image 2233
  Stacks Image 2236
  Stacks Image 2239
  Stacks Image 2242
  Stacks Image 2245
  Stacks Image 1485
  Stacks Image 1490
  Stacks Image 1495
 • Contact

  Open or Close
  Stacks Image 8354
  Contact
  Contactgegevens en een in te vullen contactformulier treft u aan op het Contactformulier.
praktische implementatie van operationeel verkeersmanagement ...
… voor weggebruikers met handelingsperspectief ...
… door effectieve procesorganisatie en verkeersregie.