traffic management

process thinking...

Stacks Image 10778
Procesontwikkeling...
...binnen RWS voor effectieve uitvoering van publieks- en procesgericht Verkeersmanagement. Ewegh heeft vormgegeven aan de PDCI-cyclus en de (fundamentele) Werkprocessen Verkeersmanagement.
Lees meer.
Stacks Image 10792
Procesimplementatie ...
...binnen Regio Stedendriehoek van Programma Beter Benutten. Ewegh zorgt voor inrichten van werkprocessen, afstemmen van overlegstructuren, die bijdragen aan effectieve regie op het verkeersproces.
Lees meer.
Stacks Image 11046
Inrichting Werkprocessen...
... Verkeersmanagement bij de Regionale Tactische Teams (RTT) van diverse regionale samenwerkings-
verbanden. Ewegh vervult rol als Landelijk Adviseur Werkprocessen.
Lees meer
Stacks Image 11059
Plan-Do-Check-Improve cyclus...
... fundament voor procesgerichte inrichting van Business Verkeersmanagement en voor het "richten" van projectinitiatieven.

Stacks Image 11134
Training en Coaching...
...van professionals binnen de business Verkeersmanagement: ontwikkelen procesgerichte competenties.
Lees meer.
Stacks Image 11147
Inrichting Organisatie ...
...van Regionaal Verkeersmanagement wordt beschreven in Organisatie-
rapport: Hoe wil een regio georgani-
seerd wil zijn om effectief uitvoering te geven aan het (dagelijkse) proces van regionaal Verkeersmanagement.
Lees meer.