Inrichting Crisisorganisatie Verkeersmanagement

Ongeveer tegelijkertijd werd op landelijke schaal een oefening voorbereid, waarbij een groot deel van de Randstad zou moeten worden geëvacueerd. Tijdens de voorbereidingsfase van deze oefening is veel contact gezocht met verschillende Veiligheidsregio’s en Defensie. Beide partijen hadden een belangrijke rol bij een eventuele evacuatie. Er is een landelijke scenario ontwikkeld: Verkeerskundig Concept Evacuatie. Dit scenario had tot doel om zoveel mogelijk mensen met auto’s vanuit de Randstad naar hoger gelegen gebied te verplaatsen. Hiervoor diende het wegennet een ingrijpende mutatie te ondergaan: het los koppelen van de Noord-Zuid-routes van de West-Oost routes (op de belangrijke knooppunten). Door deze mutatie ontstonden als het ware „reusachtige transportbanden”, en was congestie vorming (rondom knooppunten) geminimaliseerd.
blogEntryTopper