Verkeersregisseur Zwolle-Kampen

Het proces heeft geleid tot een betere positionering van OVM binnen betrokken wegbeheerders. Tevens heeft het proces geleid tot een heldere overlegstructuur, waarbij het tactisch- en operationeel niveau van overleg, op een effectieve wijze aan elkaar zijn verbonden. Het ontwikkelingsproces en de resultaten zijn beschreven in het Organisatierapport Operationeel Verkeersmanagement. Aan de hand van dit rapport is de regio verder gegaan met de implementatie van ROVM.

blogEntryTopper