Hart op Weg - Mobiele Teams in Verkeerscentrales

Met het landelijk Programma Hart op Weg heeft Rijkswaterstaat een belangrijke impuls gegeven aan de inrichting van Operationeel Verkeersmanagement. Ewegh is nauw betrokken geweest bij de inrichting van de eerste werkprocessen, die vorm zouden gaan geven aan het procesgericht- en publieksgericht werken binnen RWS. Tijdens het programma heeft Ewegh de OVM-werkprocessen helpen inrichten in diverse regionale Verkeerscentrales en binnen Verkeerscentrum Nederland.

blogEntryTopper