Inrichting Tactisch Team Verkeersmanagement Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft in 2007 eerste stappen gezet naar een meer procesmatige benadering van het werkveld Verkeersmanagement. Ewegh heeft het Tactische Team Verkeersmanagement begeleid bij de inrichting van de (eerste) werkprocessen (Operationeel) Verkeersmanagement. Aan de hand van een concrete case (de S116) is aan de hand van het ontwikkel;en van een Verkeerskundig Regelscenario ervaren welke keuze er dienen te worden gemaakt, en welk instrumentarium nodig is voor een effectieve uitvoering.
blogEntryTopper