Cursus Verkeersmanagement binnen IM+

Al geruime tijd bestaan er opleidingen voor Incidentmanagement (IM). Als gevolg van de inrichtte van de Werkprocessen Operationeel Verkeersmanagement, bestaat steeds meer de behoefte om de opleidingen uit te breiden met cursusonderdelen, die ingaan op het Proces (Operationeel) Verkeersmanagement. Het wordt voor professionals die binnen het Proces OVM werkzaam zijn , steeds belangrijker om de context van hun handelen te begrijpen (o.a. keten). Ewegh kan cursus(onderdelen) verzorgen, die ingaan op het totale proces Operationeel Verkeersmanagement.


blogEntryTopper