Ontwikkeling RVM Regio Stedendriehoek

De Regio Stedendriehoek was in 2012, in tegenstelling tot (buur)regio’s, niet of onvoldoende aangehaakt bij de landelijke ontwikkelingen wat betreft Regionaal OVM. De beide provincies Overijssel en Gelderland hebben het initiatief genomen om te komen tot een effectievere samenwerking op regionaal niveau. Na een tweetal verkende bijeenkomsten voor de zomer van 2012 zijn er een aantal elementen verder ontwikkeld. Er zijn in gezamenlijkheid een 4-tal regelscenario’s ontwikkeld. Er is een overlegstructuur ingericht, die het tactisch en operationele niveau op een effectieve wijze aan elkaar verbindt. Dit alles is beschreven in een Organisatierapport ROVM Stedendriehoek. In dit rapport staat beschreven op welk wijze de regio georganiseerd wil zijn om effectief uitvoering te geven aan Operationeel Verkeersmanagement en daarmee relevante betekenis te kunnen hebben voor de regionale weggebruiker.
blogEntryTopper