Opleidingen Weg- en Tunnelinspecteurs A73

De aanleg van een tweetal tunnels in het nieuwe tracé van de A73 bracht met zich mee dat deze tunnel ook bediend moest gaan worden vanuit de Verkeerscentrale Zuid Nederland. In eerste instantie was hiervoor binnen de Verkeerscentrale te weinig capaciteit en ontbraken er nog enkele noodzakelijke technisch instrumentarium (w.o. camera’s). Voor een korte periode moesten tijdelijke Weg- en Tunnelinspecteurs dit gaan invullen. Deze beide disciplines dienden in een korte periode te worden opgeleid voor alles wat er komt kijken bij het (verkeerskundig) beheer van een tunnel. Ewegh heeft aan deze doelgroep cursus gegeven.
blogEntryTopper