Tactisch Team Verkeersmanagement Overijssel

De Provincie is in 2009 begonnen met het deels herinrichten van haar organisatie, gegeven de veranderingen die gaande waren rondom (Operationeel) Verkeersmanagement. Een belangrijk doel was ook om een effectieve samenwerkingspartner te zijn bij regionale samenwerkingsverbanden. Om het doel te bewerkstelligen is er een (tijdelijk) Tactisch Team Verkeersmanagement (TTV) ingericht. In het team zaten personen, die vanuit hun takenpakket een belangrijke „motor” zijn voor een effectieve uitvoering van OVM en daarmee een relevante betekenis voor de regionale weggebruiker. Deze investering heeft belangrijke meerwaarde gehad bij de ontwikkeling van de provincie als (regisserend) samenwerkeningspartner en de positionering van het Werkveld (Operationeel) Verkeersmanagement.

blogEntryTopper