Opleidingen Weg- en Tunnelinspecteurs A73

De realisatie van de twee tunnels in het nieuwe tracé van de A73, bracht met zich mee dat deze twee tunnels ook moesten worden bediend. Dit gebeurt vanuit een Verkeerscentrale Zuid Nederland. Echter tijdens de eerste fase van opening was een verbinding tussen de tunnels en de Verkeerscentrale nog niet gerealiseerd.
blogEntryTopperLees meer...

Ontwikkeling BOSS Online

Ewegh is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het beslissingsondersteunend instrument BOSS online. De bijdrage van Ewegh is geweest dat het instrument de Werkprocessen OVM diende te ondersteunen. Effectief gebruik en inzet van dit instrumentarium is succesvol, omdat het instrument aansluit bij ingerichte werkprocessen („eerst Proces inrichten en vervolgens ondersteunen met nuttig ICT”).
blogEntryTopperLees meer...