Cursus Verkeersmanagement binnen IM+

Al geruime tijd bestaan er opleidingen voor Incidentmanagement (IM). Als gevolg van de inrichtte van de Werkprocessen Operationeel Verkeersmanagement, bestaat steeds meer de behoefte om de opleidingen uit te breiden met cursusonderdelen, die ingaan op het Proces (Operationeel) Verkeersmanagement.
blogEntryTopperLees meer...

Tactisch Team Verkeersmanagement Overijssel

De Provincie Overijssel heeft eind 2009 de behoefte om haar organisatie beter in te richten voor de uitvoering van Operationeel Verkeersmanagement.

blogEntryTopperLees meer...

Inrichting Crisisorganisatie Verkeersmanagement

In 2008 is begonnen vanuit het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) aan de inrichting van de crisisorganisatie rondom Verkeersmanagement. Voor deze inrichting is gebruik gemaakt van de Werkprocessen Operationeel Verkeersmanagement, die de jaren daarvoor waren ontwikkeld en binnen de RWS-organisatie waren geïmplementeerd (Publieks- en Procesgericht werken). Ewegh heeft de inrichting als landelijk crisiscoördinator gecoördineerd en ontwikkelde OVM-werkprocessen aan elkaar verbonden.
blogEntryTopperLees meer...