Cursussen DVM voor WVL en OVK

Ewegh geeft samen met het bedrijf TechText invulling aan de DVM-cursussen voor de Wegverkeersleider en Operationeel Verkeerskundige. De belangrijkste cursussen die worden gegeven zijn MTM-2 en BOSS-online. Ewegh voegt onderwerpen en kennis toe gericht op de dagelijkse procespraktijk (context), waarin cursisten dagelijks werkzaam zijn. blogEntryTopperLees meer...

Cursus Verkeersmanagement binnen IM+

Al geruime tijd bestaan er opleidingen voor Incidentmanagement (IM). Als gevolg van de inrichtte van de Werkprocessen Operationeel Verkeersmanagement, bestaat steeds meer de behoefte om de opleidingen uit te breiden met cursusonderdelen, die ingaan op het Proces (Operationeel) Verkeersmanagement.
blogEntryTopperLees meer...

Opleidingen Weg- en Tunnelinspecteurs A73

De realisatie van de twee tunnels in het nieuwe tracé van de A73, bracht met zich mee dat deze twee tunnels ook moesten worden bediend. Dit gebeurt vanuit een Verkeerscentrale Zuid Nederland. Echter tijdens de eerste fase van opening was een verbinding tussen de tunnels en de Verkeerscentrale nog niet gerealiseerd.
blogEntryTopperLees meer...

Ontwikkeling BOSS Online

Ewegh is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het beslissingsondersteunend instrument BOSS online. De bijdrage van Ewegh is geweest dat het instrument de Werkprocessen OVM diende te ondersteunen. Effectief gebruik en inzet van dit instrumentarium is succesvol, omdat het instrument aansluit bij ingerichte werkprocessen („eerst Proces inrichten en vervolgens ondersteunen met nuttig ICT”).
blogEntryTopperLees meer...