Ontwikkeling Verkeersmanagement Arnhem

Ewegh heeft de gemeente Arnhem ondersteund bij de oriëntatie op de inrichting van een deel van de organisatie voor (Operationeel) Verkeersmanagement. Hiervoor zijn een viertal Werksessies gepland. In een viertal intensieve werksessies zijn alle aspecten die komen kijken bij de inrichting van Verkeersmanagement aan de orde gekomen. Dit betroffen inhoudelijk- en organisatorische aspecten. Het eindproduct van de werksessies is een Organisatierapport Verkeersmanagement Arnhem. Het belangrijkste resultaat is de inrichting van een VerkeersmanagementTeam. Dit team heeft zichzelf de opdracht gegeven om de komende tijd het werkveld Verkeersmanagement beter te positioneren binnen de organisatie. Dit doet zij aan de hand van een aantal zogenoemde Procesinitiatieven.
blogEntryTopper