Opleidingen Weg- en Tunnelinspecteurs A73

De realisatie van de twee tunnels in het nieuwe tracé van de A73, bracht met zich mee dat deze twee tunnels ook moesten worden bediend. Dit gebeurt vanuit een Verkeerscentrale Zuid Nederland. Echter tijdens de eerste fase van opening was een verbinding tussen de tunnels en de Verkeerscentrale nog niet gerealiseerd.
blogEntryTopperLees meer...

Hart op Weg - Mobiele Teams in Verkeerscentrales

Met het landelijk Programma Hart op Weg heeft Rijkswaterstaat een belangrijke impuls gegeven aan de inrichting van Operationeel Verkeersmanagement. Ewegh is nauw betrokken geweest bij de inrichting van de eerste werkprocessen, die vorm zouden gaan geven aan het procesgericht- en publieksgericht werken binnen RWS.
blogEntryTopperLees meer...