ITS Beter Benutten Regio Stedendriehoek

De Regio Stedendriehoek neemt deel aan het landelijk programma Beter Benutten. Landelijke initiatieven worden toegepast, geïmplementeerd en georganiseerd binnen de regio. Ewegh heeft bijgedragen aan dit integratie- en organisatieproces.
blogEntryTopperLees meer...

Cursus Verkeersmanagement binnen IM+

Al geruime tijd bestaan er opleidingen voor Incidentmanagement (IM). Als gevolg van de inrichtte van de Werkprocessen Operationeel Verkeersmanagement, bestaat steeds meer de behoefte om de opleidingen uit te breiden met cursusonderdelen, die ingaan op het Proces (Operationeel) Verkeersmanagement.
blogEntryTopperLees meer...

Cursussen DVM voor WVL en OVK

Ewegh geeft samen met het bedrijf TechText invulling aan de DVM-cursussen voor de Wegverkeersleider en Operationeel Verkeerskundige. De belangrijkste cursussen die worden gegeven zijn MTM-2 en BOSS-online. Ewegh voegt onderwerpen en kennis toe gericht op de dagelijkse procespraktijk (context), waarin cursisten dagelijks werkzaam zijn. blogEntryTopperLees meer...

Tactisch Team Verkeersmanagement Overijssel

De Provincie Overijssel heeft eind 2009 de behoefte om haar organisatie beter in te richten voor de uitvoering van Operationeel Verkeersmanagement.

blogEntryTopperLees meer...

Inrichting Tactisch Team Verkeersmanagement Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft in 2007 eerste stappen gezet naar een meer procesmatige benadering van het werkveld Verkeersmanagement. Ewegh heeft het Tactische Team Verkeersmanagement begeleid bij de inrichting van de (eerste) werkprocessen (Operationeel) Verkeersmanagement.
blogEntryTopperLees meer...

Opleidingen Weg- en Tunnelinspecteurs A73

De realisatie van de twee tunnels in het nieuwe tracé van de A73, bracht met zich mee dat deze twee tunnels ook moesten worden bediend. Dit gebeurt vanuit een Verkeerscentrale Zuid Nederland. Echter tijdens de eerste fase van opening was een verbinding tussen de tunnels en de Verkeerscentrale nog niet gerealiseerd.
blogEntryTopperLees meer...

Pilot Regionale Verkeersmanagementinformatie

Ewegh heeft in opdracht van Verkeerscentrale Nederland een Pilot voorbereid en uitgevoerd voor de inrichting van Regionale Verkeersmanagementinformatie.
blogEntryTopperLees meer...

Ontwikkeling Verkeersmanagement Arnhem

Ewegh heeft de gemeente Arnhem ondersteund bij de oriëntatie op de inrichting van een deel van de organisatie voor (Operationeel) Verkeersmanagement. Een belangrijk resultaat is de inrichting van een VerkeersmanagementTeam, dat de komende tijd vorm en positie gaat geven aan (Operationeel) Verkeersmanagement binnen de gemeente Arnhem.
blogEntryTopperLees meer...

Adviseur Werkprocessen Verkeersmanagement

Ewegh heeft in de 2e helft van 2012 de rol ingevuld van "Adviseur Werkprocessen Operationeel Verkeersmanagement” binnen het landelijk Programma Mobiliteitsaanpak Pakket 18, 19, 20. Landelijk zijn regionale samenwerkingen op het gebied van OVM gefaciliteerd bij het inrichten van de PDCI-cyclus.
blogEntryTopperLees meer...